Powrót do Realizowane programy

Program promujący zdrowie

PROGRAM PROMUJĄCY ZDROWIE

cartoon-1082068_960_720

Dostrzegając wpływ wczesnego dzieciństwa na późniejsze życie człowieka, należy brać pod uwagę fakt, że rozwój dziecka dokonuje się nie tylko na podstawie zadatków wrodzonych, ale dzięki jego własnej aktywności i różnorodnym oddziaływaniom środowiska społeczno-kulturowego, a także stanowi odzwierciedlenie celowych działań wychowawczych. Uwzględnienie w rozwoju dziecka specyfiki okresu przedszkolnego pozwala na właściwe i wszechstronne przygotowanie go do dorosłego życia.

Edukacja zdrowotna w wieku przedszkolnym powinna być łącznikiem miedzy wiedzą i doświadczeniem dziecka wyniesionym z domu rodzinnego a tym co powinno znać i umieć oraz rozumieć, kiedy wkroczy w dorosłe życie, w którym jego zdrowie stanowić będzie określoną „wartość” i kapitał na przyszłość.   Przedszkole powinno stanowić formę wsparcia dla rodziny w propagowaniu prozdrowotnego stylu życia, utrzymaniu i poprawie zdrowia oraz w ustaleniu kierunków działań w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zaburzeń. Wzajemna współpraca obu środowisk sprzyja dobremu samopoczuciu i przekłada się na sukces edukacji dziecka .

Szeroko rozumiana edukacja zdrowotna ma wskazać kierunek wszelkich działań w dążeniu do osiągnięcia przez dziecko stanu dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Wyżej wymienione założenia edukacji zdrowotnej stanowią ważny obszar działalności edukacyjnej w naszym przedszkolu i stanowią jeden z priorytetów zawartych w koncepcji działania i rozwoju przedszkola.

Założenia Programu Promującego Zdrowie rozszerzają i wzbogacają ofertę edukacyjną naszego przedszkola. Realizacja treści Programu w procesie wychowawczo – dydaktycznym przedszkola sprzyjać będzie podejmowaniu przez dzieci działań twórczych oraz osiąganiu praktycznych umiejętności w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

 

Skip to content