Powrót do O nas

Misja i wizja przedszkola

Wizja przedszkola:

 • Nasze przedszkole, to placówka otwarta, bezpieczna i przyjazna dla dzieci i ich rodziców, gdzie dzieci w sposób swobodny mogą wyrażać emocje, uczyć się zasad społecznego współżycia i rozwijać w sposób wszechstronny; to placówka nowoczesna, skuteczna i twórcza na miarę XXI wieku i potrzeb dzieci.

Misja przedszkola:

 • Nasze przedszkole respektuje prawa dziecka;
 • Stwarza atmosferę akceptacji, szacunku, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa,
  w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności i rozwija swoją osobowość;
 • Rozbudza u dzieci ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość na drugiego człowieka;
 • Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości;
 • Kształtuje u dzieci wiarę we własne możliwości, rozwija w nich optymizm
  i poczucie własnej wartości;
 • Zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa;
 • Wdraża do zdrowego stylu życia;
 • Uczy tolerancji, patriotyzmu, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka;
 • Rozbudza zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym
  i społecznym;
 • Przygotowuje dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie
  z porażkami;
 • Tworzy każdego dnia warunki do wszechstronnego rozwoju ruchowego w salach, na placu zabaw oraz w naturalnym środowisku;
 • Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.

Skip to content