Realizowane programy

“Piękna nasza Polska cała”(rok szkolny 2020/21)

W roku szkolnym 2020/21 grupa III – “Sówki” bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym “Piękna Nasza Polska Cała”, w ramach którego realizuje 20 z zaproponowanych przez autora zadań. Dotychczas zrealizowaliśmy zadania: 1) Zapoznanie się, nauka i zaśpiewanie Hymnu Polski – “Mazurka Dąbrowskiego” link – “Hymn” 2) “Piękna nasza Polska cała” – zorganizowanie kącika o tematyce …

nowy program

Preorientacja zawodowa

Cele szczegółowe programu: Poznawanie własnych zasobów: dziecko – określa, co lubi robić; podaje przykłady różnych zainteresowań; określa, co robi dobrze; podejmuje działania i opisuje, co z nich wynikło dla niego i dla innych Świat zawodów i rynek pracy: dziecko – odgrywa różne role zawodowe w zabawie; podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym …

Program Adaptacyjny

         “Z uśmiechem do przedszkola”       “Z odrobiną sukcesu, zachęty i zaufania, w środowisku sprzyjającym pracy, dziecko może dotrzeć do krańców świata”                                                                                        C. Freinet Cele główne ukierunkowane  na dziec: Zaspokajanie podstawowej potrzeby psychicznej dzieci – poczucia bezpieczeństwa. Pokonanie przez dzieci barier i stresów związanych z koniecznością przebywania w nowym otoczeniu i rozłąki …

Program promujący zdrowie

PROGRAM PROMUJĄCY ZDROWIE Dostrzegając wpływ wczesnego dzieciństwa na późniejsze życie człowieka, należy brać pod uwagę fakt, że rozwój dziecka dokonuje się nie tylko na podstawie zadatków wrodzonych, ale dzięki jego własnej aktywności i różnorodnym oddziaływaniom środowiska społeczno-kulturowego, a także stanowi odzwierciedlenie celowych działań wychowawczych. Uwzględnienie w rozwoju dziecka specyfiki okresu przedszkolnego pozwala na właściwe i wszechstronne …

Program Regionalny

“Moja rodzina, moje miasto, moja ojczyzna”         “Zbliżać to co nasze i małe, ku temu co wielkie, nie pozwalając temu co małe bezkształtnie się rozpłynąć” Ks.J.S. Pasierb Cele główne: Wprowadzenie dziecka w świat wartości, kultury i tradycji regionalnej i narodowej. Zapoznanie  z dziedzictwem kulturowym i historycznym. Zaciekawienie tradycja i historia regionu. Włączenie dzieci   do …

Program wychowawczo-profilaktyczny

  „Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem. To, czego nie zrobimy dla dzieci, dla wychowania przedszkolnego, nie zrobimy już nigdy . Stymulowanie rozwoju dziecka jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad.” doc. dr Maria Kielar Cel główny programu: Stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków do pełnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem oraz …

przy wsp. z Biurem Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom (MOPS)

Program profilaktyczno – edukacyjny “Dbam o zdrowie, mamy, taty i swoje!”

przy wsp. z Głównym Inspektoratem Sanitarnym

“Skąd się biorą produkty ekologiczne?” “Czyste powietrze wokół nas” Program dotyczący profilaktyki i zwalczania wszawicy

Cała Polska czyta dzieciom

“Owe pierwsze obrazy, echa słów, choć wydają się pozostawać gdzieś daleko za nami, towarzyszą nam przez całe życie i wznoszą w pamięci pałac, do którego, wcześniej czy później – i nieważne, ile w tym czasie przeczytaliśmy książek, ile światów odkryliśmy, ile się nauczyliśmy i ile zdążyliśmy zapomnieć, wrócimy”. „Cień wiatru”- Carlos Ruiz Zafón   W …

Skip to content