ZPWSE

sowa ZIELONOGÓRSKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH

To program w ramach, którego realizowane są nieodpłatne, dodatkowe zajęcia, które pozwalają na wszechstronny rozwój, wyrównują deficyty, uzupełniają i wzbogacają wiedzę i umiejętności.

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu w dwóch grupach. Każda grupa pracuje po 30 min.

W latach ubiegłych realizowano zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce, w ramach których wykorzystywano  elementy terapii pedagogicznej, która jest szansą dla wielu dzieci mających braki w różnych obszarach funkcjonowania.
Terapia pedagogiczna jest to oddziaływanie przy pomocy środków wychowawczych i dydaktycznych, które mają prowadzić do eliminowania niepowodzeń szkolnych i ich negatywnych konsekwencji.  W ramach zajęć w formie zabawy usprawnia się funkcje słuchowe, wzrokowe, ruchowe oraz ich właściwą koordynację. Daje się dzieciom szansę na poznawanie świata i zaspokajanie potrzeby aktywności na miarę ich możliwości jednocześnie podnosząc ich poczucie własnej wartości i przeświadczenie o własnej skuteczności. Podczas zajęć wykorzystuje się wiele metod, m.in. : elementy Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz, elementy Kinzejologii Edukacyjnej G. Dennisona, elementy muzykoterapii, bajokoterapii, elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, elementy metody Pedagogiki zabawy”, ćwiczenia słowne, m.in. zagadki, opowiadanie.

W roku szkolnym 2019/2020 w ramach ZPWSE prowadzone są zajęcia dla dzieci zdolnych. “Muzyka i Matematyka – dwie siostry” to program oparty na Metodzie Kolorowych Dźwięków i Kodowaniu na Dywanie.

W ramach tych zajęć dzieci rozwijają zainteresowania muzyczne, ucząc się gry na instrumencie KolorPiano oraz zapoznają z elementami nauki kodowania offline, poprzez gry i zabawy logiczne.

 

 

 

Skip to content