Powrót do Realizowane programy

Program Regionalny

“Moja rodzina, moje miasto, moja ojczyzna”

indeks      dzien_rodziny34fddbf044bd9a244430fd5017c8

 

“Zbliżać to co nasze i małe, ku temu co wielkie,

nie pozwalając temu co małe bezkształtnie się rozpłynąć”

Ks.J.S. Pasierb

Cele główne:

 • Wprowadzenie dziecka w świat wartości, kultury i tradycji regionalnej i narodowej.

 • Zapoznanie  z dziedzictwem kulturowym i historycznym.

 • Zaciekawienie tradycja i historia regionu.

 • Włączenie dzieci   do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

 

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • przyswaja wiedzę  o własnym regionie,

 • odczuwa przywiązanie do rodzinnych stron,

 • poznaje zabytki kultury materialnej,

 • poznaje dawne zawody,

 • dba i szanuje dobra kulturowe regionu,

 • zna położenie Polski, Zielonej Góry na mapie,

 • wzbogaca swoją wiedze na temat historii miasta oraz kraju,

 • wie, jaką postawę należy przyjąć podczas słuchania bądź śpiewania Hymnu Narodowego

 • zna barwy narodowe, wie jak wygląda godło państwowe,

 • zna herb Zielonej Góry,

 • poznaje utwory literackie, kulturę historie miasta,

 • zna pojęcie ” legenda”

 • poznaje legendy polskie oraz związane ze swoim miastem,

 • poznaje okolicę przedszkola  i miejsca zamieszkania,

 • uczestniczy w wycieczkach do instytucji użyteczności publicznej ( muzeum, biblioteka, poczta, straż pożarna itp.),

 • spotyka się z zaproszonymi gośćmi i okazuje im szacunek,

 • dzieli się zdobytą wiedza poprzez prace plastyczne

 • zna stroje ludowe i symbole.

Skip to content