Ramowy Rozkład Dnia

m

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

WSZYSTKICH GRUP PRZEDSZKOLNYCH

Miejskiego Przedszkola nr 40

630–815 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Prace porządkowo – gospodarcze. Zabawy dowolne. Zajęcia indywidualne.

815–830 Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu/ćwiczenia poranne. Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do śniadania.

830–900 Śniadanie.

900-1115 Realizacja zadań edukacyjnych- zajęcia kierowane z całą grupą oraz zajęcia niekierowane.

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawyi zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy z językiem nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się nim, działalność plastyczna, konstrukcyjna. Spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

1115–1130 Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu, czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do obiadu.

1130-1200 Obiad.

1200–1400 Dzieci z grupy I czynności samoobsługowe i higieniczne; przygotowanie do leżakowania. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Odpoczynek na leżakach.

1200–1230 Dzieci z grupy II, III Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych.

1230–1415 Zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali/ na placu zabaw. Praca indywidualna. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, zabawy w teatr, zabawy w kącikach zainteresowań; prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, zabawy ruchowe, zajęcia dodatkowe.

1400-1430 Czynności samoobsługowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Przygotowanie do podwieczorku.

1415–1430 Podwieczorek.

1430–1630 Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci; Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne/ niekierowane według zainteresowań dzieci zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.

Skip to content