Nabór

Rekrutacja do przedszkolna na rok szkolny 2024/2025

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 91.2024 z 31 stycznia 2024.

Ważne! 18 marca – 2 kwietnia – złożenie deklaracji woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

Miejskie Przedszkole nr 40, ze względu organizacyjnych nie będzie prowadziło rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.

Więcej informacje znajduję się na stronie internetowej Miasta Zielona Góra: https://www.zielona-gora.pl/PL/1045/Nauka_i_oswiata/

Skip to content