“Moje wesołe przedszkole” – projekt EFS

 

ab c

Nasze przedszkole realizuje projekt „Moje wesołe przedszkole” nr RPLB.08.01.03-08-0005/15 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Projekt trwa od 01.09.2015r. do 31.08.2017r. z realizacją na rok szkolny 2016/2017

Jego celem jest poprawa dostępności oraz zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Mieście Zielona Góra.

W ramach projektu zrealizowane będą 3 zadania:

1.      Wyposażenie przedszkola, w szczególności sali relaksacyjnej i gabinetu logopedycznego; zakup mebli, sprzętu multimedialnego, pomocy dydaktycznych oraz zabawek dla dzieci.

2.      Prowadzenie przedszkola, w który wchodzi zatrudnienie wychowawców do 3 grup, woźnych oddziałowych, nauczyciela religii i logopedy.

3.      Dokształcanie nauczycieli w ramach którego wychowawcy będą podnosić swoje kwalifikacje.

 

Program ” MOJE WESOŁE PRZEDSZKOLE” został zakończony.

Skip to content