“Piękna Nasza Polska Cała” Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Polska-Nasza-Cała-200x200.jpg

Główne założenia i cele :
 kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży,
uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski
 kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia
tożsamości narodowej,
 dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
 poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu,
dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,
 uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania
się poprawną polszczyzną,
 przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych
 budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie
szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie
poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich
wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych,
zachęcanie do niesienia pomocy
 kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw –
znajomości swojej wartości jako człowieka

ZREALIZOWANE ZADANIA:

  1. Zapoznanie się, nauka i zaśpiewanie hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego. Udział w Narodowym śpiewaniu hymnu o godzinie 11.11.

2. “Piękna Nasza Polska Cała” – zorganizowanie kącika o tematyce folkowej, regionalnej, patriotycznej.

3. Apel lub inscenizacja z okazji 11 listopada lub Święta Konstytucji 3 Maja

Zad. 7 “Poranki patriotyczne”

Zad. 22 “Eko – Niepodległa” – porządkowanie wybranego terenu, pobliskiej okolicy

Zad. 23 “Otuleni” – zainicjowanie pomocy, wsparcia osobom starszym i potrzebującym

Zad. 41 “Szła kolęda w noc grudniową” – zorganizowanie wspólnego kolędowania

Skip to content