“Gramy w zielone” – projekt ekologiczny

Cele projektu
• zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego;
• budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody;
• tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk. przyrodniczych występujących w różnych porach roku;
• przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku.
• poznanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka,
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko
• uświadomienie i upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów, wdrożenie do selektywnej zbiórki odpadów przez cały rok
• rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, dokarmianie ptaków
• rozwijanie zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności
• zapoznanie dzieci z podstawowymi zadaniami ochrony zwierząt
• kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą,
• rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody

ZREALIZOWANE ZADANIA:

Zad. nr 2 – KĄCIKI PRZYRODNICZE AKTUALIZOWANE ZGODNIE W PORĄ ROKU

Zad. nr 3 – STWORZENIE W SALI KALENDARZA POGODY

Zad. nr 4 – EKOLOGICZNE PRACE PLASTYCZNE – Z WYKORZYSTANIEM DARÓW PRZYRODY, JAK RÓWNIEŻ MATERIAŁÓW RECYKLINGOWYCH

Zad. nr 8 – ZORGANIZOWANIE EKOLOGICZNYCH WARSZTATÓW Z RODZICAMI

Zad nr 10 – POZANIE ZAWODÓW ZWIĄZANYCH Z EKOLOGIĄ POPRZEZ ZORGANIZOWANIE SPOTKAŃ Z PRZEDSTAWICIELAMI TYCH ZAWODÓW LUB POPRZEZ WYCIECZKI EDUKACYJNE (LEŚNIK)

Zad. nr 11 – MAŁY OBSERWATOR – OBSERWACJA PRZYRODY PODCZAS SPACERÓW, WYCIECZEK DO LASU CZY PARKU. ŚCIEŻKI EDUKACYJNE

Zad. nr 17 – ZORGANIZOWANIE ZBIÓRKI BATERII, PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

Zad 21. ZABAWY SENSORYCZNE Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁU NATURALNEGO


Zad. nr 20 – ZABAWY BADAWCZE – PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ , PODCZAS KTÓRYCH DZIECI WEZMĄ UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU DOŚWIADCZEŃ

Zad. nr 25 – SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE? – ZAJĘCIA O TEMATYCE ZDROWEGO ODŻYWIANIA

Zad. nr 26 – EKO – PREZENTY

Zad. nr 33 – POTRAFIĘ SEGREGOWAĆ ŚMIECI – UTRWALENIE NAWYKU SEGREGACJI ODPADÓW (SPOTKANIE Z ZGKiM)

Zad. nr 32 – EKO – STWORY, WYKONANIE PRAC PRZESTRZENNYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW NATURALNYCH

Zad nr. 36 – UDZIAŁ W AKCJI “SPRZĄTANIE ŚWIATA”

Skip to content