29 lutego 2020 archive

Zajęcia w ramach Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych

Podczas tych zajęć, dzieci rozwijają zainteresowania muzyczne, grając na instrumencie KolorPiano oraz matematyczne, wykorzystując m.in. matę do kodowania.

Skip to content