Rodzice!

Dyrektor MP 40, w związku z brakami kadrowymi spowodowanymi zwolnieniami lekarskimi nauczycieli (co powoduje niemożliwość zapewnienia opieki nad wszystkimi dziećmi), zwraca się z uprzejmą prośbą o pozostawienie, w miarę możliwości, dzieci w domach od 25 do 29 kwietnia. Dziękuję za okazane zrozumienie i pomoc.

Skip to content