Zamknięcie przedszkola

W związku z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, iż w dniach 29 marca – 11 kwietnia 2021r.przedszkole będzie zamknięte. Wyjątek stanowią dzieci rodziców, o których mowa w rozporządzeniu, m.in. wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych. Dla dzieci pozostających w domach nauczyciele realizować będą edukację zdalną – propozycje aktywności będą zamieszczane na grupach facebook’owych (gr. II i III) lub wysyłane na adres e-mailowy grupy (gr. I)

Na mocy Rozporządzenia MEiN z dnia 8 kwietnia 2021r. obowiązujące obostrzenia zostają przedłużone do 18 kwietnia 2021r.

Skip to content