Zmiana stawki żywieniowej

Informujemy, że ulega zmianie wysokość stawki żywieniowej. Od 1 czerwca 2020 r. wynosi 10,00 zł za dzień. Opłaty za wyżywienie wnoszone są z dołu przez rodziców najpóźniej do dnia 15 następnego miesiąca. W przypadku nieobecności dziecka, kwota jest pomniejszana o dni absencji.

Skip to content